Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Photo0294.jpg Photo0300.jpg Photo0298.jpg Photo0297.jpg Photo0296.jpg Photo0292.jpg Photo0302.jpg 1297745158_08.swf P1000689.jpg P1000687.jpg P1000686.jpg P1000685.jpg P1000418.jpg P1000412.jpg P1000411.jpg P1000410.jpg P1000407.jpg P1000423.jpg P1000326.jpg P1000324.jpg

  CBGV TRƯỜNG THCS THÁI BÌNH TRUNG TÍCH CỰC THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG

  Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo

  qui chế hoạt động Hội đồng trường 11-15

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Thcs Thái Bình Trung
  Ngày gửi: 13h:08' 10-02-2012
  Dung lượng: 50.5 KB
  Số lượt tải: 81
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD-ĐT VĨNH HƯNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG THCS THÁI BÍNH TRUNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Thái Bình Trung, ngày 25 tháng 11 năm 2011

  QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG THCS THÁI BÌNH TRUNG
  Nhiệm Kỳ: 2011 - 2015
  ----------------------- Để thực hiện tốt nhiệm vụ của Hội đồng trường theo quy định của Điều lệ trường Trung học, Hội đồng trường THCS Thái Bình Trung ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng trường như sau:
  I. Nguyên tắc làm việc của Hội đồng trường:
  - Hội đồng trường làm việc theo nguyên tắc tập thể, dân chủ, thiếu số phục tùng đa số
  - Nghị quyết hội đồng thông qua có hiệu lực khi được hai phần ba số thành viên dự họp nhất trí.
  - Hiệu trưởng nhà trường có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các Nghị quyết hoặc kết luận của Hội đồng trường. Khi Hiệu trưởng không nhất trí với Nghị quyết hoặc kết luận của Hội đồng , phải báo cáo kịp thời xin ý kiến của Phòng Giáo dục - Đào tạo Vĩnh Hưng. Trong khi chờ ý kiến của cấp trên vẫn phải thực hiện theo Nghị quyết hoặc kết luận của Hội đồng trường.
  - Các thành viên hội đồng trường được quyền bàn bạc, thảo luận biểu quyết, chất vấn các vấn đề liên quan đến nhiệm vụ của hội đồng.
  II. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng :
  - Quyết nghị về mục tiêu, chiến lược, các dự án, kế hoạch đầu tư và phát triển của nhà trường trong từng giai đoạn và từng năm học.
  - Quyết nghị về tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản của nhà trường; giới thiệu người để bổ nhiệm làm Hiệu trưởng theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
  - Giám sát các hoạt động của nhà trường, giám sát viêc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng trường, việc thực hiện quy chế dân chủ trong các hoạt động của nhà trường.

  III- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên hội đồng:
  1. Đồng chí: Phan Văn Huyền – Hiệu trưởng – Chủ tịch Hội đồng trường: Phụ trách chung chịu trách nhiệm về xây dựng kế hoạch hoạt động Hội đồng trường, chủ trì các hội nghị của hội đồng trường, đại diện cho Hội đồng trường thảo luận với các tổ chức, đoàn thể những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng trường.
  2. Đồng chí: Phan Thị Kim Yến – Thư ký hội đồng – Chịu trách nhiệm ghi chép diễn biến các kỳ họp, dự thảo Nghị quyết trình hội đồng phê duyệt
  3. Đồng chí: Phan Thị Lan – Phó Hiệu trưởng –Thành viên Hội đồng trường . Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, kết luận của Hội đồng trường.
  4. Đồng chí: Huỳnh Thị Xuân Tuyến – Tổ trưởng chuyên môn –Thành viên hội đồng. Chịu trách nhiệm tham mưu cho hội đồng những vấn đề liên quan đến chất lượng dạy học khối khoa học tự nhiên và những vấn đề liên quan khác.
  5. Đồng chí: Nguyễn Thị Thu Nga – Tổ trưởng chuyên môn –Thành viên hội đồng. Chịu trách nhiệm tham mưu cho hội đồng những vấn đề liên quan đến chất lượng dạy học khối khoa học xã hội và những vấn đề liên quan khác.
  6. Đồng chí: Lê Trung Toàn – Chủ tịch công đoàn –Thành viên hội đồng. Chịu trách nhiệm tham mưu cho hội đồng những vấn đề liên quan đến chế độ chính sách và những vấn đề liên quan khác.
  7. Đồng chí: Bùi Thái Dương – Nhân viên Kế toán – Thành viên hội đồng – Chịu trách nhiệm tham mưu cho hội đồng những vấn đề liên quan đến lĩnh vực mình phụ trách và công tác xã hội hoá giaó dục.
  8. Đồng chí: Lê Thanh Kim Huệ - Tổng phụ trách đội TNTP Hồ Chí Minh –Thành viên hội đồng . Chịu trách nhiệm tham mưu cho hội đồng về công tác Đội trong trường học và những vấn đề liên quan đến lĩnh vực mình phụ trách
  9. Đồng chí: Lý Thanh Hoàng – Bí thư Chi đoàn trường – Thành viên hội đồng . Chịu trách nhiệm cập nhật số liệu, in ấn tài liệu phục vụ cho các kỳ họp hội đồng cho hội đồng trường.  IV. Chế độ sinh hoạt của hội đồng
  Hội đồng trường mỗi năm họp 2 lần vào đầu năm học, sơ kết kỳ 1. Khi có việc đột xuất hoặc hai phần ba thành viên hội đồng yêu cầu thì Chủ tịch hội đồng triệu tập kỳ họp bất thường.
  Trước mỗi kỳ họp hội đồng các thành viên Hội đồng trường làm báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ của mình phục trách và các kiến nghị đề xuất cuả bản thân cũng như cuả giáo viên, công nhận viên nhà trường. Được cung cấp tài liêu liên quan đến kỳ họp
   
  Gửi ý kiến