Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Photo0294.jpg Photo0300.jpg Photo0298.jpg Photo0297.jpg Photo0296.jpg Photo0292.jpg Photo0302.jpg 1297745158_08.swf P1000689.jpg P1000687.jpg P1000686.jpg P1000685.jpg P1000418.jpg P1000412.jpg P1000411.jpg P1000410.jpg P1000407.jpg P1000423.jpg P1000326.jpg P1000324.jpg

  CBGV TRƯỜNG THCS THÁI BÌNH TRUNG TÍCH CỰC THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG

  Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo

  Quyết định thành lập Tổ thư viện

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Thcs Thái Bình Trung
  Ngày gửi: 10h:08' 11-12-2010
  Dung lượng: 45.0 KB
  Số lượt tải: 1111
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT VĨNH HƯNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG THCS THÁI BÌNH TRUNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  Số:11/QĐ.HT Thái Bình Trung, ngày 15 tháng 9 năm 2010

  QUYẾT ĐỊNH
  V/v thành lập công tác Thư viện
  năm học 2010 - 2011.
  ----------------
  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS THÁI BÌNH TRUNG

  cứ vào mục 1 Điều 19 nhiệm vụ quyền hạn của Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng trong Điều lệ Trường THCS, Trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Quyết định số 07/QĐ-BGDĐT ngày 02/4/2007 của Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo.
  Căn cứ Qui định về tiêu chuẩn thư viện trường phổ thong ban hành kèm theo Quyết định số 01/2003/QĐ-BGD-ĐT ngày 02/01/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục – Đào tạo.
  Căn cứ bảng phân công nhiệm vụ năm học 2010-2011.
  Xét đề nghị của bộ phận chuyên môn
  QUYẾT ĐỊNH
  - Điều 1: Nay thành lập Tổ công tác thư viện trường học năm học 2010-2011 gồm các ông bà có tên sau đây: (danh sách kèm theo).
  - Điều 2: Cán bộ phụ trách thư viện có trách nhiệm xây dựng kế hoạch hoạt động thư viện từ đầu năm học, tham mưu với Tổ trưởng để củng cố, phát triển thư viện nhà trường. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các thành viên trong tổ tạo điều kiện thuận lợi phục vụ tốt cho công tác giảng dạy và học tập của cán bộ giáo viên và học sinh trong trường.
  - Điều 3: Các ông bà có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
  Như Điều 1. Phan Văn Huyền
  Lưu.

  DANH SÁCH TỔ CÔNG TÁC THƯ VIỆN
  Năm học 2010 - 2011.
  (Kèm theo số 11/QĐ.HT ngày 15/9/2010 của Hiệu trưởng)

  TT
  HỌ VÀ TÊN
  CHỨC VỤ
  NHIỆM VỤ
  
  1
  Phan Văn Huyền
  Hiệu trưởng
  Tổ trưởng
  
  2
  Phan Thị Lan
  P.Hiệu trưởng
  Tổ phó
  
  3
  Thái Thị Kim Tuyết
  Giáo viên
  Phụ trách thư viên
  
  4
  Lê Trung Toàn
  CT.CĐCS
  Tổ viên
  
  5
  Lê Thanh Kim Huệ
  TPT
  Tổ viên
  
  6
  Huỳnh Thị Xuân Tuyến
  TKT, GVCN lớp 81
  Tổ viên
  
  7
  Phan Thị Thanh Trúc
  TKT, GVCN lớp 82
  Tổ viên
  
  8
  Phạm Thị Kim Hồng
  GVCN lớp 61
  Tổ viên
  
  9
  Nguyễn Thị Thu Nga
  GVCN lớp 62
  Tổ viên
  
  10
  Phan Thị Bình Phương
  GVCN lớp 71
  Tổ viên
  
  11
  Nguyễn Thị Điệu
  GVCN lớp 72
  Tổ viên
  
  12
  Nguyễn Thị Bé Sáu
  GVCN lớp 9
  Tổ viên
  
  
  (Tổng cộng danh sách này có 12 người)
   
  Gửi ý kiến