Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Photo0294.jpg Photo0300.jpg Photo0298.jpg Photo0297.jpg Photo0296.jpg Photo0292.jpg Photo0302.jpg 1297745158_08.swf P1000689.jpg P1000687.jpg P1000686.jpg P1000685.jpg P1000418.jpg P1000412.jpg P1000411.jpg P1000410.jpg P1000407.jpg P1000423.jpg P1000326.jpg P1000324.jpg

  CBGV TRƯỜNG THCS THÁI BÌNH TRUNG TÍCH CỰC THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG

  Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo

  Quyết định thành lập HĐ kỷ luật

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Thcs Thái Bình Trung
  Ngày gửi: 09h:57' 17-11-2010
  Dung lượng: 30.0 KB
  Số lượt tải: 2677
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT VĨNH HƯNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG THCS THÁI BÌNH TRUNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  Số:02/QĐ.HT Thái Bình Trung, ngày 15 tháng 9 năm 2010

  QUYẾT ĐỊNH
  V/v thành lập Hội đồng luật
  năm học 2010 - 2011.
  ----------------
  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS THÁI BÌNH TRUNG

  cứ vào mục 1 Điều 19 nhiệm vụ quyền hạn của Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng trong Điều lệ Trường THCS, Trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Quyết định số 07/QĐ-BGDĐT ngày 02/4/2007 của Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo.
  Căn cứ Nghị định số: 35/2005/NĐ-CP ngày 17/3/2005 của Chính phủ “Về việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức.
  Căn cứ Nghị định số: 49/2005/NĐ-CP ngày 11/4/2005 của Chính phủ “Qui định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục”.
  Căn cứ Nội qui , Qui chế làm việc của Trường THCS Thái Bình Trung năm học 2010-2011.
  Căn cứ vào bảng phân công nhiệm vụ năm học 2010-2011
  QUYẾT ĐỊNH:
  Điều 1: Nay thành lập Hội đồng kỷ luật gồm các ông, bà có tên sau đây: (Danh sách kèm theo).
  Điều 2: Hội đồng kỷ luật có trách nhiệm thực hiện chức trách, nhiệm vụ theo các văn bản hướng dẫn xử lý kỷ luật đối với CBGVNV; Những qui định về xử lý kỷ luật đối học sinh của nhà trường. Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên do Chủ tịch Hội đồng phân công.
  Điều 3: Các ông, bà có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
  Phòng GD-ĐT Vĩnh Hưng.
  Như Điều 1.
  Lưu.


  DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KỶ LUẬT
  Trường THCS Thái Bình Trung
  (Kèm theo Quyết định số: 02/QĐ.HT ngày 15 tháng 9 năm 2010).
  ----------------------------
  1. Ôâng Phan Văn Huyền - Hiệu trưởng: Chủ tịch Hội đồng.
  2. Bà Phan Thị Lan - P.Hiệu trưởng: P.CT Hội đồng.
  3. Bà Nguyễn Thị Điệu - Giáo viên: Thư ký Hội đồng.
  4. Ôââng Lê Trung Toàn - Chủ tịch Công đoàn: Thành viên.
  5. Bà Huỳnh Thị Xuân Tuyến - Tổ trưởng TN: Thành viên.
  6. Bà Phan Thị Thanh Trúc - Tổ trưởng XH: Thành viên.
  7. Bà Lê Thanh Kim Huệ – Tổng phụ trách: Thành viên.
  8. Bà Nguyễn Thị Thanh Trúc – Thanh tra ND: Thành viên.
  9. Đại diện 01 giáo viên: Thành viêh.

  (Danh sách này có 09 người)   
  Gửi ý kiến