Gốc > Mục:Bài viết > Mục:Thông báo >
title:Xem điểm trên VNPT
date:20-05-2011
sender:Phan Thi Lan

Để xem điểm trên VNPT School, hãy vào trang:

http://vnptschool.vienthonglongan.vn

Lần lượt làm theo các bước sau:

1.Chọn thẻ Học sinh

2.Từ cột dọc bên tay trái, chọn Vĩnh Hưng-> THCS Thái Bình Trung->Chọn lớp mình học

3. Thấy hiện ra danh sách lớp, trong đó có cột Họ và tên, nhấp chuột vào họ và tên của mình để xem điểm

Chúc các em học sinh thành công!